FANDOM


This is a list of every character that's appeared in Tatakae!! Ramenman in Alphabetical Order.

A

B

C

D

F

G

H

J

 • Jam
 • Jian
 • Jingang (Gōrikishō Kongō)
 • Jinjiao (Kinkaku)
 • Jinlong (Kinjishiken Kinryū)
 • Junk
  • Junk (蛇九ジャンク, Janku) is the third brother, a large man who is impossible to touch whenever he grows violent. He uses his large body to act as the wall in the Higi - Genwaku Muheki technique. Because of his large body, he is unable to ride horses. He is defeated along with Jam by Ramenman.
  • Seiyu: Hiroshi Otake

K

L

M

N

P

Q

 • Qingjiao Rousi
 • Quancao (Shōkokurō Kensō)

R

S

T

V

W

 • Wang Huangdi (Wan Kōtei)
 • Wang Yuanjia (Wan Genkō): 66th High Priest of Chojin Kung Fu.
 • Wo Pa

X

 • Xianqiang (Kenkyō)

Y

Z

 • Za Cai
 • Zhanma (Gyakusatsuken Zanba)
 • Zhupeng (Mizugeiken Chikuhō)
 • Zui Meng
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.